Употреба на стволови клетки при лечение на левкемия

Трансплантация на стволови клетки може да се използва за възстановяване на пациенти с левкемия. Стволовите клетки помагат за стимулиране на растежа на костния мозък и възстановяване на имунната система. Пациентите с левкемия са сред първите, на които е приложена терапия, при която се трансплантират кръвни стволови клетки. Днес тази форма на терапия се дава на хиляди пациенти с левкемия по целия свят. Но все още има много трудности. Текущите изследвания имат за цел да увеличат разбирането ни за болестта и да подобрят лечението. Какви са последните постижения и какви са останалите предизвикателства?
Но нека да започнем с това какво всъщност представлява левкемията? Това  енеопластично заболяване с произход от костния мозък, което се характеризира с производството на патологични бели кръвни клетки, наричащи се още парабласти. Левкемиите при човека се разделят на две групи – остри и хронични. Острите от своя страна биват лимфобластна и миелобластна. Хроничните биват миелоцитарна и лимфоцитарна. Най-честата форма при децата е острата лимфобластна левкемия. В миналото тя е била фатално заболяване, винаги завършващо със смърт. Левкемията се лекува посредством различни методи – чрез медикаменти, лъчетерапия или при определени показания – с трансплантация на костен мозък.жРазличните медикаменти се прилагат венозно, през устата, в гръбначно-мозъчната течност посредством лумбални пункции, мускулно, подкожно.

Преди трансплантация на стволови клетки за левкемия, пациентите преминават  през  режим на лечение, който включва интензивно лечение, за да се  унищожат колкото се може повече клетки от левкемия. Може да получат високи дози химиотерапия и в някои случаи лъчетерапия.
След като този препаративен режим завърши, пациентите са готови да претърпят трансплантацията. Подобно на кръвопреливане, те ще получат стволовите клетки интравенозно. Процедурата отнема около час. След като влязат в кръвообращението, стволовите клетки се придвижват до костния мозък и започват да произвеждат нови кръвни клетки в процес, наречен присаждане.
Какво трябва да знаем?
Левкемията е група от ракови заболявания на кръвта, които произвеждат голям брой незрели, нефункционални бели кръвни клетки, които отслабват (или напълно блокират) имунната система.

Настоящите лечения със стволови клетки за тежки левкемии включват трансплантации на кръвни стволови клетки (известни също като трансплантации на хемопоетични стволови клетки или трансплантации на костен мозък).
Хиляди пациенти с левкемия в световен мащаб са получили успешни трансплантации на кръвни стволови клетки, но тези лечения все още крият известни сериозни рискове. Тези рискове обаче са намалели значително през годините, тъй като изследователите научават повече за левкемията и кръвните стволови клетки.
Изследователите все още не знаят какви генни мутации причиняват повечето видове левкемия. Проучванията продължават да изследват хемопоетичните стволови клетки (HSCs) и това, което превръща HSCs в ракови клетки .

За да се намалят проблемите, свързани с HSC трансплантациите, изследователите изследват нови подходи като лечение с имунни клетки, начини за повишаване на имунитета на пациента с растежни фактори и използването на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs).
Съществува общ недостиг на донори за доставка на HSC за трансплантации. Изследователите работят за разработването на начини за създаване на голям брой HSC, използващи iPSC.
Какви са основните предизвикателства?
Непосредствено преди трансплантацията на нови HSCs, имунната система на пациента е напълно унищожена от химиотерапията. Продължаващото предизвикателство е намаляването на уязвимостта на пациентите към инфекция, докато трансплантираните HSC възстановяват имунната система на пациента.
Несъвместимостта на имунната система между тялото на пациента и трансплантираните HSC от донор причинява много усложнения. Дори когато се съчетават типове донори и пациентки, могат да възникнат несъвместимости и да доведат до отхвърляне на трансплантация или болест на присадката срещу гостоприемника, което може да бъде фатално в екстремни случаи.

Предпоставки за заболяването
Както повечето ракови заболявания, левкемиите се причиняват от серия от редки мутации (промени) в някои гени в рамките на примитивни прекурсори на кръвни клетки. Много рядко може да се наследи мутирала форма на един от тези гени. Когато това се случи, индивидът е предразположен да развие левкемия. Други известни причини включват случайно излагане на радиация и лечение с някои видове противоракови лекарства. Въпреки това, за да се развие пълно раздуване на левкемия, се смята, че трябва да се натрупат няколко промени, за да се променят молекулните програми, които контролират поведението на клетките. Голям брой генни мутации са свързани с човешки левкемии и в някои случаи същата мутация е последователно и уникално свързана с определен вид левкемия. Хроничната миелоидна левкемия (CML) е пример за такава левкемия, при която познанието за обща мутация на водача доведе до разработването на лекарство, което е много успешно при убиването на левкемичните клетки при пациенти с ХМЛ. Въпреки това, при повечето пациенти с левкемия все още не е известно коя мутация или група от мутации действително предизвикват заболяването.

Колко полезно е използването на стволови клетки за лечение на левкемия?
Острата левкемия обикновено изисква незабавно и интензивно лечение. В зависимост от конкретния вид левкемия и много други фактори за отделния пациент, възможностите за лечение могат да включват химиотерапия, стероиди или по-интензивна процедура, включваща високи дози химиотерапия, последвана от трансплантация на здрави хемопоетични стволови клетки.
Високодозовата химиотерапия е най-ефективният понастоящем метод за унищожаване на левкемични клетки и може да лекува някои пациенти. Обаче, също така сериозно уврежда останалите нормални кръвотворни клетки в костния мозък. За да бъдат заменени тези клетки, пациентите получават трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT). Клетките за трансплантацията могат да бъдат събрани от кръвта или костния мозък на здрав донор. Всъщност, такива трансплантации са ефективни, защото съдържат важни имунни клетки, които помагат да се убиват левкемичните клетки в допълнение към HSCs, които спасяват производството на кръв. Понякога собствените клетки на пациента могат да се използват за трансплантация, ако е възможно да се съберат достатъчно здрави клетки преди да се извърши лечението. Ако е необходим различен донор, те трябва да съответстват на типа тъкан на пациента. В противен случай трансплантираните донорни клетки могат да бъдат атакувани от остатъчната имунна система на пациента и отхвърлени.

Интензивната химиотерапия, последвана от трансплантация на хемопоетични стволови клетки, е много ефективна при лечението на много видове остра левкемия. Независимо от това, страничните ефекти на самата процедура го правят рисковано с потенциал за ранна смъртност и обикновено значителни последици при дългосрочно преживели лица, особено в случаите на деца. Следователно този вид трансплантация на стволови клетки се счита успешна само за случаите, когато дозата на химиотерапията не успее да изкорени болестта.
Какво се очаква в бъдеще?
Изследванията на стволови клетки са бързо развиваща се област. Нови технологии като индуцирани плурипотентни стволови клетки вече се използват за изследване на левкемия в лабораторията. Те осигуряват инструмент за производство на голям брой левкемични клетки в съд. След това изследователите могат да изучават клетките, за да научат повече за начина на възникване и поддържане на заболяването, както и да проектират и изпробват нови, потенциално по-ефективни и по-малко токсични терапии. В бъдеще могат да бъдат разработени нови методи за лабораторно базирано производство на HSCs, които могат да се използват при пациенти с трансплантация. Това би могло да революционизира много от сегашните недостатъци на настоящите трансплантации и липсата на съвпадащи донори.

Последните тенденции и текущите изследвания
Високата доза химиотерапия, прилагана на пациенти с левкемия преди трансплантацията, унищожава както левкемичните клетки, така и здравите клетки на костния мозък на пациента. По-нови форми на трансплантация, наречени мини-алографти или намалени интензивни алографти, са разработени за намаляване на риска. Тези процедури позволяват да се използват по-ниски дози химиотерапия, което помага да се намали степента на увреждане на костния мозък. Вместо това, донорните имунни клетки се трансплантират и след като донорните HSCs атакуват и елиминират останалите левкемични клетки. Това се нарича ефект на присадката срещу левкемия.
Няколко нови техники се тестват сега при пациентите, за да се види дали те ще предотвратят или намалят тежестта на GvHD. Някои видове имунни клетки (регулаторни Т-лимфоцити), които имат потискащ ефект върху имунната система, могат да се прилагат на пациента. Това може да помогне за предотвратяване на имунните клетки на донора да атакуват собствените клетки на пациента. Алтернативно, се правят опити за селективно отстраняване на имунните клетки, които причиняват GvHD от трансплантацията.
Учените и лекарите понастоящем изследват лечения, които могат да намалят времето, необходимо на имунната система на пациента да се възстанови след трансплантация на HSC. Една от възможностите е да се лекуват пациентите с избрани протеини, наречени растежни фактори, които могат да подобрят производството на конкретните имунни клетки, необходими за борба с инфекциите. Това може да помогне за намаляване на риска от инфекция, докато пациентът се възстанови.

Ограничения при настоящите  изследвания на  стволови клетки
Въпреки успехите на лечението на левкемия, основано на трансплантация на хемопоетичните стволови клетки, използването на клетки от нормален донор може да има сериозни странични ефекти:

  • Инфекции – трансплантираните стволови клетки се нуждаят от време, за да произведат необходимите нови кръвни клетки за тялото. В интервала, който неизбежно предхожда възстановяването, пациентът е силно уязвим от инфекции. Внимателно наблюдение, ограничен достъп до други хора и превантивно лечение с антибиотици се използват за намаляване на риска от инфекции.
  • Болест на присадката срещу гостоприемник (GvHD) – Това усложнение възниква, когато донорските кръвни клетки атакуват собствени нормални тъкани на пациента. Симптомите включват обриви, диария, мехури и треска. GvHD е сериозно усложнение и може да бъде живото застрашаващо. То се свежда до минимум чрез тясно съвпадение на типа тъкан на донора с реципиента. Това е най-лесно да се постигне, ако донора и пациента са роднини. Другите стратегии за предотвратяване на GvHD включват подтискане на имунната система с лекарства и отстраняване на специфичен тип бели кръвни клетки (лимфоцити) от трансплантацията.


Изследователите и лекарите разследват начини за подобряване на настоящите подходи за трансплантация, за да се справят с тези ограничения. Друго предизвикателство е недостигът на донори и няколко организации работят за увеличаване на броя на доброволците в регистрите на донори.

2018-12-06T17:34:27+00:00декември 4th, 2017|
Обадете ни се!