Future Health - МЦ Афродита

FUTURE HEALTH

Първата частна акредитирана лаборатория в Европа!

Най–голямата банка за съхранение на стволови клетки във Великобритания!

Най–голямата банка за съхранение на стволови клетки в България!

Future HealthМЦ Афродита
Future HealthМЦ Афродита
  • Future Health Technologies е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация(Human Tissue Authority – HTA 22 503) в съответствие с Европейските директиви ЕС (2004, 2006), която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъканни и клетки;
  • Future Health е призната за най-добра банка и получава престижна награда от Кралицата на Великобритания.Това е признание не само за впечатляващия ръст на компанията, но и за ценния й принос в развитието на медицината и стволовите клетки;
  • Създателят и дългогодишен директор на Future Health проф. Сър Роджър Дейнти – бе удостоен с титла MBE / Член на Британската Империя /за заслуги в научни изследвания и обучение. Това е признание за живот, посветен на науката;
Стволови Клетки
Банка за Стволови Клетки

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

По официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация, Future Health е банката с най-много съхранени проби от кръв и тъкан от пъпна връв в България.

Наградени от Кралицата на Великобритания
Съхраняваме в Англия и Швейцария
Най-много лицензи и акредитации
Присъствие в над 75 държави на 6 континента
Най-голямата тъканна банка във UK и България
Доказано успешни трансплантации

ЗАЩО ДА НИ ИЗБЕРЕТЕ?

По официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация, Future Health е банката с най-много съхранени проби от кръв и тъкан от пъпна връв в България.

Наградени от Кралицата на Англия
Съхраняваме в Англия и Швейцария
Най-много лицензи и акредитации
Присъствие в над 75 държави
Най-голямата тъканна банка в UK
Доказано успешни трансплантации

ГОРДЕЕМ СЕ С

Future Health Technologies се гордее с успешно извършени трансплантации и всеобщото признание.

Future Health призната от кралицата на Англия

ПРИЗНАНИЕ ОТ КРАЛИЦАТА

Future Health е призната за най-добрата банка за съхранение от кралицата на Англия!

Съхранение на Стволови Клетки

НАЙ-МОДЕРНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

Future Health притежава най-модерните лаборатории за съхранение на стволови клетки, намиращи се в Англия и Швейцария!

ИЗВЪРШЕНИ УСПЕШНИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Вижте още: МЕДИИТЕ ЗА НАС
НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ

ЗАЩО Future Health

Разходите за трансплантация на стволови клетки са включени в цената /до определен размер/
Отстъпки при ранно записване!

Комплект в индивидуална стерилна опаковка са поставени специално проектирани за целта торбички с две игли за безопасност. Иглите имат увеличен диаметър за максимизиране на събрания обем;

Кръвта от пъпната връв се транспортира, чрез одобрени медицински куриери, в специална кутия за временно съхраняване, която поддържа пробата на стайна температура – (IАТА UN3373).

На всяка проба от кръв и пъпна връв се правят подробни изследвания, гарантиращи качеството, виталността и стерилността й:
– Диференциално броене. Прави се преди и след обработката на пробата с цел да бъде регистриран броят на различните видове кръвни клетки в пробата.
– CD 34+. Използва се най-нова техника чрез поток от лъчи се използва за идентифициране на специфични видове стволови клетки.
– PCR Елайза. В напълно автоматизирана скрининг лаборатория се провеждат всички изследвания за кръвни вируси на кръвта на майката, взета в момента на раждането. Само след получаване на отрицателни резултати се прави криоконсервация, за да се гарантира използването на пробата при трансплантация.
– Култивиране на клетките. Мезенхимните стволови клетки, извлечени от парченцето пъпна връв се култивират, за да се гарантира жизнеспособността на всяка проба.

Обработка се осъществява в специално построените стерилни стаи в лабораториите, собственост на Future Health Technologies (клас В чистота на помещенията, клас А въздушен поток в работните зони);

Външен контрол върху качеството от NHS Trust на Университетската Болница в Нотингам;

Детайлен договор за дългосрочно съхранение с родителя;

24/7 система за охрана и сигурност на персонала на територията на съоръженията;

Комплект за еднократна употреба при обработката и най-усъвършенстваното оборудване за технологична обработка – (пробата никога не влиза в контакт с атмосферния въздух);

Пробите се съхраняват в специални ламинирани торбички за криосъхранение с множество отделения (ние НЕ съхраняваме във флакони, за които е известно, че причиняват проблеми при съхранението в дългосрочен план);

Ламинираните торбички за криосъхранение на стволови клетки се състоят от две самостоятелни отделения, позволяващи многократно използване на всяка проба, което гарантира криосъхранение в дългосрочен план;

Трета проба за ДНК анализ за съвместимост от еритроцити и плазма, тъй като ние съхраняваме стволови клетки за автоложна и алогенна трансплантация;

Пробата се съхранява в течен азот при фаза изпарение (ние никога не съхраняваме в течен азот), за защита срещу възможност от кръстосано замърсяване на пробите;

Гъвкави схеми за разсрочено плащане без кредити и банки, осигурено от МЦ ”Афродита” за улеснение на семействата;

Вторична защитна торбичка (система от двойни торбички според указанията);

Метален етикет с идентификационен бар код гарантира положителната идентификация на всяка проба. Всяка проба се поставя в метална кутия със засилена механична защита;

Контейнерите за криосъхранение могат да функционират определен период от време и без електричество. 24/7 запис на параметрите на състоянието на контейнерите за съхранение;

Цялата информация на клиента се обработва според Закона за защита на личните данните на Великобритания и на Република България;

Връщането на пробата за трансплантация влиза в цената на договора;

Политиката на Future Health не позволява допълнителни такси за срока на договора;

АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ

ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА БЪДАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ!

ЦЕНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ОТСТЪПКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

– Отстъпка преди 30-та гестационна седмица
– 20% Отстъпка при съхранение на втора проба
– 10% Отстъпка при съхранение на млечен зъб, при съхранена първа проба . . .

ЦЕНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ

ОТ ПЪПНА ВРЪВ

BGN 1,000/ АВАНС
  • Съхранение до 25 години
  • 20% Отстъпка при съхранение на втора проба
ЦЕНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КРЪВ ОТ ПЪПНА ВРЪВ И ТЪКАН

ОТ ПЪПНА ВРЪВ И ТЪКАН

BGN 1,000/ АВАНС
  • Съхранение до 25 години
  • 20% Отстъпка при съхранение на втора проба
ЦЕНИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

BGN 1,000/ АВАНС
  • Съхранение до 20 години
  • 10% Отстъпка при съхранение на млечен зъб