Застраховка и Отговорност2018-09-20T21:45:22+00:00

ЗАСТРАХОВКА И ОТГОВОРНОСТ

1. Future Health притежава Combined Liability Certificate.

2. Еmployer’s Liability – Застраховка на съоръженията си в размер на GBP 10,000.00.

3. Public Liability – Застраховка на физически лица в размер на GBP 5,000.000.

4. Products Liability – Застраховка на продуктите в размер на GBP 5,000.000.

5. Insolvency Insurance – Застраховка несъстоятелност – Защита на клиента в случай на несъстоятелност.

6. Liability Insurance – Застраховка отговорност – Защита на клиента в случай на грешка.

7. Emergency backup agreement – Аварийно контролно споразумение – Защита на безопастността на пробата.

8. МЦ Афродита има пълната отговорност спрямо Вас по силата на/ или във връзка със Споразумението, независимо дали поради договорно нарушение (включително небрежност) или друго, ще бъде за пряка загуба или щета единствено и няма да надвишава 2000 (две хиляди) евро.

Застраховка и Отговорност
Обадете ни се!