Стволови Клетки от Тъкан2018-09-20T21:38:02+00:00

МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Мезенхимните стволови клетки се извличат от тъканта на пъпната връв. Те могат да се обработват и да се размножават успешно в контролирани лабораторни условия. 

ЦЕНИ

КАКВО СА МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА БЪТАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ – АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ

Какво са мезенхимни стволови клетки?
Мезенхимните стволови клетки се извличат от тъканта на пъпната връв. Те могат да се обработват и да се размножават успешно в контролирани лабораторни условия. Мезенхимните ствовови клетки (MSCs) са важни при много терапевтични приложения, като наследствени заболявания, регенерация и възстановяване на тъкани и т.н. Чрез тях се изграждат органи на човешкия организъм /трахея, кожа, ухо и др./

Какво представляват стволовите клетки

Скорошно проучване показва, че клетките от тъкан от пъпна връв, могат да имат още по-широка употреба при медицинско лечение в сравнение
с хемопоетичните клетки от кръвта от пъпна връв. До днес най-обичайния
източник на мезенхимните е бил костния мозък.

Наскоро бяха сравнени мезенхимни стволови клетки от костният мозък и от тъканта на пъпната връв. Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв бяха способни да се размножат поне 20 пъти, докато костния мозък произвежда клетки, които се размножават само 5 към 1. Това и други поучвания показват колко важен е приноса на мезенхимните стволови клетки при успешна трансплантация.

Приложение на МСК ( мезенхимни стволови клетки ):

– Зъбна регенерация
– Костна регенерация
– Миокарден инфаркт
– Неврогенеративни заболявания
– Увреждане свързано с възстановяване на моторни неврони
– Мускулно възстановяване
– Мускулна дистрофия

• Future Health осигурява ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ в случай на трансплантация на стволовите клетки в определен размер.

АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ

ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА БЪТАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ!

Какво представляват стволовите клетки?

Къде могат да се използват стволовите клетки?

Защо да се съхраняват стволови клетки?

Обадете ни се!