СЪХРАНЕНИЕ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

Защо да съхраним стволови клетки?

Стволовите клетки са уникални и те имат възможността да се трансформират във всякакъв друг вид клетки на човешкия организъм. Те са от съществено значение за всекидневния ни живот и за нормалното ни здраве, тъй като осигуряват регенерацията, възстановяването и обновяването на всички органи и тъкани в тялото. Кръвта от пъпна връв е един от най-богатите източници на стволови клетки, открити в природата. Въпреки че стволовите клетки, взети по време на раждане не са ембрионални, те са по-девствени от стволовите клетки при възрастни, тъй като са по-млади и са били по-малко изложени на болести или фактори на околната среда. Това ги прави и много по-ефективни при лечението на различни заболявания.

Вземането на стволови клетки по време на раждане не крие никакви рискове за живота и здравето на майката и бебето. То е напълно безболезнено и безопасно!

Трансплантацията на стволови клетки от пъпна връв се е увеличила с 300% през последните 13 години и вече над 40 000 са успешни трансплантация в световен мащаб. Днес кръвта от пъпна връв се използва в болници по целия свят. Към настоящия момент над 80 вида заболявания могат да бъдат лекувани като стандартна терапия, а над 400 са медицинските състояния, които позволяват използването на стволови клетки. Съхранението на стволови клетки на Вашето дете, може да му даде достъп до огромен набор от възможности за лечение през целия му живот.

 

Съхранението на стволови клетки е застраховка за бъдещото здраве на цялото семейство! Взетите при раждане стволови клетки най-вероятно отговарят на роднини от първа степен: братя, сестри и родители. Рискът от отхвърляне на присадката при близкородствена трансплантация е значително по-нисък, отколкото ако се използва чужд донор. Стволовите клетки, взети по време на раждане могат да се използват от по-широк кръг от хора. Има 6 типа HLA, които са важни за трансплантацията на стволови клетки. При трансплантация на костен мозък пациентът и донорът трябва да съвпадат напълно (100% съвпадение), докато трансплантацията на стволови клетки от пъпна кръв е също толкова ефективна при лечението на пациенти само с 4 от 6 съвпадения (67% съвпадение) между донор и пациент.

Проучвания показват, че в Съединените щати 1 на 217 души, или 0.46%, ще имат трансплантация на стволови клетки (не просто се нуждаят от такава, но я имат) до 70-годишна възраст. Следователно стволовите клетки, изолирани от кръвта от пъпната връв, която родителите съхраняват от бебето си, може да бъде от полза за член на семейството след години.

Съхранете стволови клетки и осигурете бъдещото здраве на Вашето семейство!

Къде и как съхраняваме ние от Future Health?

Future Health е частна банка за съхранение на стволови клетки, специализирана в събирането, обработката, тестването и дългосрочното криосъхранение на стволови клетки, извлечени от кръв на пъпна връв, тъкан на пъпна връв и зъбна пулпа.

Банката е основана през 2002 година в Нотингам, Обединено Кралство. Втора лаборатория беше построена в Швейцария и тя работи от 2013-та година. Към момента двете лаборатории са съхранили проби на клиенти от повече от 75 държави по целия свят. Българските клиенти на Future health към днешна дата могат да избират локация, където да се съхраняват стволовите клетки на децата им – в Нотингам, Обединено Кралство или в швейцарския град Шател Сен Дени.

 

И двете изградени собствени лаборатории на Future health стриктно спазват насоките на кодекса на тъканните банки, а също така са лицензирани и от съответните регулаторни организации в двете държави. Притежаването на съответните акредитации и лицензи означава, че във Future health:

1.Законно се съхраняват човешки клетки и човешки тъкани.
2.Съхраняваните в нашите лаборатории човешки клетки и тъкани законно могат да се транспортират между отделните държави в света съгласно международните разпоредби
3.Пробите могат да се използват както от детето /автоложна трансплантация/, така и от други членове на семейството /алогенна трансплантация/.
4.Същите се приемат законно във всяка трансплантационна клиника лечение на пациенти.

Всяка проба, доставена във Future health подлежи на специална обработка и анализ преди са бъде дългосрочно съхранена. Методът, който се използва се нарича „volume reduction” т.е. намаляване обема на кръвта. Изразява се в разделяне на пробата на съответните компоненти, включително плазма, червени кръвни телца и стволови клетки. Този метод е признат за „златен стандарт“ в технологиите за обработка и съхранение на стволови клетки, приложим от най-авторитетните стволовоклетъчни банки в световен мащаб.

По отношение на мезенхимните клетки се прави специално култивиране на клетките, получени от тъканта на пъпната връв, за да се гарантира тяхната жизнеспособност.
Съхраняваме две проби от стволовите клетки от кръвта от пъпната връв в система с двойна торбичка, която се състои от две независими камери на две физически разделени лаборатории на територията на избраната от клиента локация. Всяка от пробите е за многократна употреба. Освен това се съхраняват проби от червени кръвни телца и плазма в случай на нужда от ДНК анализ за съвместимост. Пробите се съхраняват в условията на течен азот на фаза изпарение при -196 градуса.

Важно условие за съхранението на пробата е също отрицателният резултат от кръвния анализ на кръвта на майката, взета по време на раждането. За да се гарантира надеждност и използваемост на пробата в бъдеще необходимо условие е негативен резултат от тестовете за кръвни вируси.

Future Health – банка за съхранение на стволови клетки

Посещение на лабораториите на Future Health в Нотингам

АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ

ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА БЪДАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ!

Опит и история

Началото на изследователската дейност върху стволовите клетки , датира от началото на 60-те години на 20ти век , от двама канадски изследователи – Ърнест Маккълък и Джеймс Тил.

Двамата провеждат серия експерименти с мишки , при които установяват основни недеференцирани клетки , които имат запазена способност за диференциация в други типове клетки , като тази способност им позволява , да действат като ремонтна система на тялото.

През 1963г. в сътрудничество с Лу Симинович , те получават и доказателство , че клетките на костния мозък имат капацитета да се самовъзстановяват.
Заради приноса си в областта на стволовите клетки , те получават множество награди , като една от най-престижните е „Албърт Ласкър” за фундаментални приноси в областта на медицината.

През 1981г.Мартин Евънс и Кауфман , и независимо от тях Мартин , съобщава за успешното изолиране на линии от плурипотентни клетки , произхождащи от вътрешната клетъчна маса на ранни миши ембриони. Мартин нарича тези клетки „ембрионални стволови клетки” (ЕСК).

Получаването обаче на първите линии от човешки ембрионални стволови клетки(чЕСТ) става едва през 1998г. от Джеймс Томсън от университета Уисконсин.
Независимо , че от дълго време са били познати техниките за изолиране и маркерите за идентифициране на стволови клетки , забавянето във времето се дължи основно на етичните и законодателни проблеми , които възникват при работа с човешки ембриони.

След установяването на първите човешки клетъчни линии от стволови клетки и осъзнаването на огромния потенциал , който тези клетки могат да имат за медицинската практика със забележителна бързина и мащабност започват да се развиват . За малко повече от 10 години в различните лаборатории по света , бяха създадени над 1200 линии от човешки ембрионални стволови клетки , от които около 650 в Европа.

Откриването на потенциала на стволовите клетки доведе до въпроса: „След като от стволовите клетки могат да се получат диференцирани клетки, възможно ли е диференцирани клетки да бъдат превърнати обратно в стволови ?„

През последните 10 години бяха направени първите сериозни опити за установяване на това кои гени контролират качеството „стволовост” и тяхото репрограмиране.
Технологията за индуциране на плурипотентни стволови клетки от зрели клетки , е дело на японеца Шиния Ямака през 2006г. През 2012 г. получава Нобелова награда за това откритие.

Огромно предимство за индуцираните плурипотентни стволови клетки е , че могат да се добиват от тъканите на възрастен организъм , без това да увреди индивида. Това ги различава от ембрионалните стволови клетки , за чийто добив се налага унищожаването на ембриона.

Приложение в съвременната медицина

Със сигурност може да се предскаже , че в близките 10 години ще бъдат разработени надеждни и възпроизводими методи за трансформация на плурипотентни клетки. В различни диференцирани клетъчни типове.
Клетъчната терапия за някои заболявания беше добре развита още в края на 20 век , така че може да се предвиди , че предстои клетъчните терапии да навлязат широко в медицинската практика и все по-ефикасно да се прилага за лечение на рака.
Изучаването на ранните процеси на залагане и трансформация на предшествениците на различни тъкани и органи при човека , може да се очаква , че ще бъдат идентифицирани някои редки причини за безплодие и за появата на вродени аномалии , за заболявания , проявяващи се в по-късна възраст , но са заложени в ранно ембрионално развитие (шизофрения , идиопластична епилепсия и сериозни разстройства) .

Клинични проучвания при Множествена склероза

Американската агенция за храните и лекарствата (FDA) одобри ново клинично изпитване , при което се използват стволови клетки за лечение на множествена склероза.
FDA е издала одобрение за започване на клинично изпитание на автоложни невронни стволови клетки за лечение , като те ще бъдат инжектирани в гръбначно- мозъчната течност на пациентите. Предклиничните изследвания за тази процедура показват , че след инжектиране на стволови клетки , възпалението на нервната система е намалено при 7 от 10 пациенти с множествена склероза. Миелина /изолиращият слой на нервните клетки/ е възстановен , а защитата на невронната структура и функцията на мозъка се подобрява.
Подобни проучвания , но с много по-голям брой пациенти вече са в ход в Обединеното кралство.

Какво представляват стволовите клетки?

„Стволови клетки“ се наричат клетките, които имат потенциал да се трансформират в различни типове клетки и способността да се възстановяват. За разлика от мускулните и нервните клетки, които не се възстановяват, стволовите клетки притежават способността да се умножават чрез многократно делене. За разлика от чернодробните и бъбречните клетки, които имат ограничено размножаване, стволовите клетки могат да се размножават в продължение на месеци в лабораторни условия.

Успешното лечение на много заболявания е свързано с трансплантацията на клетки, тъкани и дори цели органи. В последните години като най подходящ обект за трансплантация се налагат така наречените „стволови клетки”. Това са „резервните части” на човешкия организъм. Стволовите клетки са бързоделящи се клетки, способни при нужда да се развият в различни видове клетки и тъкани.

Стволовите клетки притежават две важни особености, които ги отличават от клетките, съставящи такива органи на организма като черен дроб, черва, кожа и други:

Първо – тези клетки имат способността да се делят и възстановяват в продължение на дълги периоди от време. От една единствена стволова клетка могат да произлязат милиони клетки, докато капацитетът за делене на клетките на гореизброените органи е много по-ограничен.

Второ – една стволова клетка не се кооперира с околните (кактосърдечния мускул с цел изпомпване на кръвта към тялото), не пренася кислорода към тъканите (както правят червените кръвни клетки) и не предават електрически и химически импулси към тъканите и органите (както правят нервните клетки). Въпреки това неспециализираните стволови клетки могат да  послужат за производство на  специализирани клетки – клетки на сърдечния мускул, кръвни или нервни клетки.

Съхранение

Предимства на частното банкиране –
Стволовите клетки са специални човешки клетки, които са в състояние да се регенерират и развиват в много различни видове клетки на нашето тяло.
Съществуват два вида стволови клетки, които могат да се съхранят в деня на раждането на Вашето бебе.
От кръвта от пъпната връв, изолираме и съхраняваме хемопоетични стволови клетки. Те намират приложение при заболявания на имунна и кръвоносна система, като видове анемии, левкемии, лимфоми, Ходжкинов синдром и други.
От тъканта от пъпната връв, изолираме и съхраняваме мезенхимни стволови клетки. Те намират приложение в регенеративната медицина и от тях се изграждат тъкани, органи.

Трансплантацията на стволови клетки е процес със строго определени етапи на заболяването и съответното лечение е специфично за всеки пациент. Лечението може да отнеме от няколко седмици, до няколко месеца, преди да бъде успешно завършено.
* Съществуват два основни типа трансплантации
– Автоложна трансплантация, при която пациентът получава свои собствени стволови клетки
– Алогенна трансплантация, при която пациентът получава стволови клетки, от съвместим донор ( родител, или неродствен донор). При тази трансплантация е задължително да се провери съвместимостта на стволовите клетки на донора, с рецепиентът. Само след установен висок процент на съвместимост, може да се премине, на по-следваща стъпка от терапията.
* Стволовите клетки, които са съхранени в деня на раждането на бебето Ви, имат висок процент на съвместимост и с другите членове на семейството. По този начин Вие застраховате всички Ви, имайки пълни права над тях. Стволовите клетки са отпускат за лечение, само след писмено съгласие на родителите.
* Избирайки, съхранение на стволови клетки в частно фамилно банкиране, Вие ще сте спокойни, че ако се наложи бъдещо лечение на детето или на друг член от Вашето семейство, ние ще доставим пробата Ви до съответния трансплатационен център.
* Предимството на частното фамилно тъканно банкиране е, че когато се наложи, стволовите клетки да лекуват съответно заболяване, не съществува организмът на рецепиентът ( член от семейството), да ги отхвърли, защото те са с Ваш генетичен код.
* Спестявате време, търсене на съвместим донор, което е изключително важно в процеса на лечение със стволови клетки.

Защо да съхраним стволови клетки?

Медицински Център „Афродита“