9 неща, които да знаем за леченията със стволови клетки

Стволовите клетки дават огромно обещание, че ще ни помогнат да лекуваме редица заболявания, наранявания и други състояния, свързани със здравето. Техният потенциал е доказан в използването на кръвни стволови клетки за лечение на заболявания на кръвта, терапия, която е спасила живота на хиляди деца с левкемия и може да се види при използването на стволови клетки за тъкани присадки при лечение на заболявания или увреждане на костта, кожата и повърхността на окото. Важни клинични проучвания, включващи стволови клетки, са в ход  и изследователите продължават да търсят нови пътища, използващи стволовите клетки в медицината.
Все още има много неща, които да научим за използването на стволовите клетки. Днес ще обърнем внимание, както на потенциала, така и на ограниченията при леченията със стволови клетки, до които е достигнала науката, за да Ви помогнем да откриете някои от дезинформациите, които се разпространяват широко от некоректни клиники, предлагащи непроверени лечения.

Кои лечения са доказани, като ефикасни и безопасни?

Списъкът с болести, за които е доказано, че ползите от стволови клетки са полезни, все още е кратък. Най-добре дефинираната и най-широко използваната терапия със стволови клетки е трансплантацията на кръвни клетки, например костно-мозъчна трансплантация, за лечение на някои нарушения на кръвта и имунната система или възстановяване на кръвната система след лечение на някои видове рак. Това не означава, че лечение със стволови клетки за други заболявания не е ефикасно, а че все още се водят клинични проучвания.
Някои увреждания и заболявания на костите, кожата и роговицата (очите) могат да бъдат лекувани чрез присаждане или имплантиране на тъкани и лечебният процес разчита на стволовите клетки в тази имплантирана тъкан. Тези процедури са широко приети като безопасни и ефективни от медицинската общност. Всички други приложения на стволови клетки предстои да бъдат доказани напълно в клинични проучвания и трябва да се считат за експериментални за сега.

Важно! Бъдете внимателни към предлагано лечение със стволови клетки без одобрение от регулаторните органи или извън границите на законно и регистрирано клинично изпитване.

Рискове при непроверени лечения със стволови клетки

Може да Ви се струва, че няма кой знае какъв риск от недоказано лечение или лечение, което не е в експериментална фаза, но освен че такова лечение може да няма никаква полза, то крие  в себе си и някои рискове:

  • Усложненията могат да създадат нови краткосрочни и дългосрочни здравословни проблеми и/ или да направят Вашето състояние или симптоми по-трудни за управление.
  • Получавайки едно непроверено лечение, може да Ви направи недопустими за бъдещи клинични опити или възможности за лечение.
  • Разходите могат да бъдат много по- големи от това, което би Ви струвало по принцип.

Различните видове стволови клетки служат в тялото с различни цели

Различни видове стволови клетки идват от различни места в тялото ви и имат различни функции.
Учените изследват различните роли, които специфичните за тъканите стволови клетки могат да играят в лечението, като разбират, че тези стволови клетки имат специфични и ограничени възможности. Без манипулация в лабораторията тъканно-специфичните стволови клетки могат да генерират само другите видове клетки, които се намират в тъканите, където живеят. Например, кръвотворните (хематопоетични) стволови клетки, открити в костния мозък, регенерират клетките в кръвта, докато нервните стволови клетки в мозъка създават мозъчни клетки. Хематопоетична стволова клетка няма да произведе спонтанно мозъчна клетка и обратно. По този начин е малко вероятно един единствен клетъчен тип да бъде използван за лечение на множество несвързани заболявания, включващи различни тъкани или органи.

Важно! Бъдете предпазливи към клиниките, предлагащи лечение със стволови клетки, произхождащи от част от тялото ви, които не са свързани с вашето заболяване или състояние.

Едно и също лечение със стволови клетки е малко вероятно да да работи за различни заболявания или състояния

Тъй като стволовите клетки, които са специфични за определени тъкани, не могат да направят клетките намерени в други тъкани без внимателна манипулация в лабораторията, много е малко вероятно една и съща терапия със стволови клетки да работи за заболявания, засягащи различни тъкани и органи в тялото. Учените са се научили да правят определени специализирани клетъчни типове чрез многоетапни процеси, използващи плурипотентни стволови клетки, т.е. ембрионални стволови клетки или индуцирани клетки на плурипотентен ствол (iPS). Тези клетки имат потенциала да формират всички различни типове клетки в тялото и предлагат вълнуваща възможност за разработване на нови стратегии за лечение. Ембрионалните стволови клетки и iPS клетките обаче не са добри кандидати, които да се използват директно като лечение, тъй като те изискват внимателно обучение, за да станат специфичните клетки, необходими за регенериране на болни или увредени тъкани. Ако не са правилно насочени, тези стволови клетки могат да прераснат и да причинят тумори, когато се инжектират в пациента.

Важно! Бъдете предпазливи от твърденията, че стволовите клетки някак си просто знаят къде да отидат и какво да правят, за да лекуват определено състояние.

Информирайте се за болестта  и лечението

Колкото повече знаете за причините и ефектите на Вашето заболяване, толкова по-добре въоръжените сте да идентифицирате най-добрите си възможности за лечение. Ако имате определен вид рак на кръвта, например, трансплантацията с кръвообразуващи стволови клетки има смисъл, тъй като лечението изисква тези специфични клетки да направят точно това, което са предназначени да направят. Ако имате диабет обаче, приемането на кръвообразуващи стволови клетки няма смисъл, защото проблемът е в панкреаса, а не в самата кръв. Без значителна и внимателна манипулация в лабораторията тъканно-специфичните стволови клетки не генерират клетъчни видове.

Клетките от вашето тяло не са автоматично безопасни, когато се използват при лечение

На теория вашата имунна система няма да атакува вашите собствени клетки, ако са били използвани при трансплантация. Използването на собствените клетки на пациента се нарича автоложна трансплантация. Обаче процесите, при които клетките са били придобити, отглеждани и след това отново въведени в тялото, носят риск. Да, рискът е  доста по- малък в сравнение с този при клетките от донор, но все пак го имайте в предвид.  Ето някои рискове:

  • Всеки път, когато клетките се извличат от тялото Ви, съществува риск те да бъдат заразени с вируси, бактерии или други патогени, които биха могли да причинят заболяване при повторно въвеждане.
  • Как и къде се поставят клетките обратно в тялото ви и някои клиники инжектират клетки на места, където те обикновено не присъстват и не принадлежат.


Важно! Която и да е медицинска процедура носи риск, но се пазете от „специалисти“, които крият от Вас възможните рискове или казват, че няма такива.

Подвеждащи маркетингови продукти

Клиниките, разпространяващи непроверени лечения със стволови клетки, често преувеличават ползите от техните предложения и използват препоръки на пациентите в подкрепа на техните твърдения. Тези препоръки могат да бъдат умишлено или неволно подвеждащи. Например, човек може да се почувства по-добре веднага след получаване на лечение, но възприеманото или действителното подобрение може да се дължи на други фактори, като интензивно убеждение, че лечението ще действа, помощни лечения, придружаващи основното лечение, промени в здравословния начин на живот, в комбинация с лечението и естествените флуктуации на заболяването или състоянието. Тези фактори са сложни и трудни за обективно измерване извън границите на внимателно планираните клинични изпитвания. Научете повече за това защо трябва да проведем клинични изпитвания.
Важно! Пазете се от клиники, които използват убедителен език, включително препоръки за пациентите, в Интернет, във Facebook и вестници, за да пускат на пазара своето лечение вместо научно обосновани доказателства.

Експерименталното лечение не е същото като едно клинично изпитване

Фактът, че дадена процедура е експериментална, не означава автоматично, че тя е част от изследване или клинично изпитване. Отговорните клинични изпитвания споделят няколко важни характеристики:

  • Те се основават на собствените си предклинични данни, базирани на лабораторни изследвания върху клетки, тъкани и животни, което показва, че лекуваното лечение вероятно ще бъде безопасно и ефективно.
  • Надзор на независима комисия по медицинска етика за защита на правата на участниците.
  • Съответствие с регулаторните изисквания, включително списък в признат регистър за клинични изпитвания.
  • Структура, предназначена да отговори на конкретни въпроси за ново лечение или нов начин на използване на текущите лечения (резултатите обикновено се сравняват с контролна група от пациенти, които не получават експерименталното лечение).
  • Разходите за новото лечение и мониторинг не се покриват от участника.


Важно! Отговорно провежданите клинични изпитвания са от решаващо значение за разработването на нови лечения! Пазете се от скъпи лечения, които не са преминали успешно чрез клинични изпитвания.

Процесът, по който науката става медицина, има за цел да сведе до минимум вредата и да увеличи максимално ефективността

Има продължителен, многоетапен процес, включващ отговорно превеждане на науката в безопасно и ефективно медицинско лечение. По време на този процес учените могат да открият, че подход, който изглежда е обещаващ в лабораторията, не работи при животни или че подходът, който работи върху животни, не работи при хората. Те могат да открият, че лечението е ефективно насочено към симптомите на заболяване или нараняване при хората, но носи неприемливи рискове. Учените внимателно преглеждат и възпроизвеждат работата си и канят своите връстници да направят същото. Този процес, чрез който науката става медицина, често е дълъг, но е предназначен да сведе до минимум вредата при пациента и да увеличи максимално вероятността за ефективност.

Важно! Пазете се от клиники, които заобикалят приетия процес.
Изследователите на стволови клетки постигат огромен напредък в разбирането и развитието на употребата на стволови клетки, като се фокусират в областта на заболяването и разработват и тестват потенциални лечения, за да помогнат на пациентите. Те все още имат какво да научат, относно как работят стволовите клетки в тялото и способността им да лекуват.  Все повече безопасни и ефективни лечения за повечето заболявания ще бъдат активни.

 

2018-12-06T18:14:29+00:00февруари 5th, 2018|
Обадете ни се!