Остеоартритът:
Скорошни проучвания разкриват открития в използването на стволови клетки от възрастни индивиди,страдащи от остеоартрит. Клетките са извлечени от костния мозък и мастните тъкани на пациентите, а резултатите не само доказват подобряване на симптомите и на оплакванията, но и предполагат, че те допринасят за укрепване и оздравяване на самата колянна става.
Според директора на Центъра за лечение на артрита, д-рНатанУей, възможностите за лекуване на остеоартрит в миналото са били ограничени и единствено фокусирани върху облекчаването на отделни симптоми на това заболяване. „Сега навлизаме в нова ера, споделя той, която ни предлага терапии, които позволяват преизграждането и обновяването на самата тъкан.“
Според официални статистики, остеоартритът засяга около 20 милиона души само в Съединените Американски Щати. Това число е не много по-малко за Европа. Заболяването се дължи на загубата на хрущялна тъкан, тази която покрива краищата на по-дългите кости, като играе ролята подплънка и предотвратява шок и болка от движенията.
Д-рУей допълва, че чрез съхраняването по определена методология на стволови клетки от възрастни индивиди, медицината навярно би намерила начин за регенерирането на хрущялната тъкан. Подобно лечение е многократно прилагано върху животни, и макар че доскоро много хора гледаха иронично на подобна перспектива, клиничните изследвания показват, че тя е напълно реална и научно валидна.
Позитивните ефекти върху артрита не са резултат не само от мултипликацията, деленето и и трансформацията на стволовите клетки във формата на хрущял. Доказано е, че стволовите клетки отделят протеини, които привличат други репарационни клетки от организма. Това явление е наречено в медицината „паракринов“ ефект.
Първите резултати от медицинските изследвания са обещаващи и ако те продължат да бъдат позитивни, то операциите за заместване на колянната става ще останат в миналото на човечеството.
Друго относително ново откритие е, че инжекция със стволови клетки забавя негативните ефекти на дегенерацията на макулата, в следствие на процесите на състаряване на организма.
Инжекцията, която се поставя в самото око, доказано забавя симптомите на макулната дегенерация и прогресирането на това заболяване, което води до загубата на зрение сред редица възрастни. Някои от симптомите на този вид заболяване са невъзможност за четене, затруднения при разпознаване на хора, дори и от малко разстояние, пигментация, загуба на усещането за  цветови контраст, непоносимост към ярка светлина. Типично за този вид дегенерация е, че периферното зрение остава непокътнато.
Инжекциите със стволови клетки са смятани за първото средство, което доказва запазване на зрението след една единствена инжекция, извлечена от възрастни индивиди. Изследването, проведено върху експериментални мишки е публикувано в изданието „Стволови клетки“ от ШаомейУанг, доктор и водещ автор, като част от основополагащо проучване за подпомагане на проблемите, свързани със зрението към Американския Институт по Регенеративна Медицина.
Инжектирана върху плъхове, инжекцията със стволови клетки забавя ефекта на болестта със 130 дни, което се равнява на около 16 човешки години.
Смята се, че дегенерацията на макулата засяга над 15 милиона американци, около 7 милиона европейски граждани и над 50 милиона души в световен мащаб. Появява се, когато състоянието на централната част на ретината, позната като макула, започва да се влошава. Ретината е нервната тъкан на окото, която е чувствителна на светлина. Дегенерацията на нейната макула може да бъде причинена не само от възрастта, но и от фактори на околната среда, както и от генетична предразположеност. Съществува така нареченият ген на макулната дегенерация, който е изключително чест причинител на болестта и свързан с баланса на определени протеини в организма.
Когато животни са инжектирани за първи път с индуцирани невронни стволови клетки, също познати като индуцирани плурипотентни стволови клетки, здравите клетки на организма започват да мигрират и сформират защитен слой около ретината. Именно този защитен слой предотвратява прогресирането на заболяването.
Индуцираните невронни стволови клетки биват извличани от кожната тъкан на възрастни индивиди и могат да бъдат умножавани до безкрай и превърнати във всеки друг вид клетка на човешкия организъм. Въпреки че все още липсват достатъчно пре-клинични данни, учените са убедени, че този вид клетки са обещаващ източник на персонализирано лечение на редица заболявания и сигурен метод за предотвратяването на загубата на зрение в напреднала възраст.
Следващата стъпка по разработването на клинични методи за лечение с този вид клетки е инжектирането им върху животни и кандидатурата за тестване като нов вид лечение. След това ще бъдат създадени клинични пътеки, които да удостоверят ползите от индуцираните плурипотентни стволови клетки върху човешки индивиди, както и най-добрите методи за съхраняването им.