Анемията на Фанкони е автозомно рецесивно заболяване със симптоми, които включват костно мозъчна недостатъчност, предразположение към неоплазия, висока честота на миелодисплазия, прогресивна панцитопения, както и нехематопоетични аномалии в развитието. Състоянието на такива пациенти е доста сериозно и крехко и за това трябва да се реагира бързо и правилно. А в момента трансплантацията на свтолови клетки е единственото открито лечение за хората в такова състояние. Стволовите клетки могат да бъдат взети от възможно най-близки роднини като брат или сестра, за да може да се получат най-добрите резултати за съвместимост. Разбира се, когато детето няма толкова близки роднини, проба може да се търси и от несвързан донор, но тогава шансовете за съвместимост, както и за успешна трансплантация спадат значително.  И колкото и да е рядка тази анемия е много по-добре да се погрижим за нашето дете още при раждането като му осигурим стволова банка, отколкото да разчитаме на намиране на подходящ донор, защото това може да отнеме доста време, а както споменахме по-горе, в случая трябва да се реагира възможно най-бързо! Поради тази причина замразяването на стволови клетки от пъпна връв става все популярно сред младите родители у нас и има защо.
Първият регистриран случай на успешно лечение на пациент с диагноза анемия на Фанкони с метода на трансплантация на стволови клетки от пъпна връв е през 1988г. Трансплантацията е била направена в Европа, Париж от Елиане Клъкман в сътрудничество с Хол Броксмайер. А една от последните такива трансплантациии направени с цел лечение на този вид анемия за хемопоетичното възстановяване на пациент е направено през 2012г. в Йордания. Пациентът е бил на 16 години, а донорът е по-малката му новородена сестра, чийто родители са решили да се възползват от съхранение стволови клетки през 2010г. за да спасят по-голямото си дете. Материала взет от нея е бил с отлична съвместимост и за това резултатите са положителни. Този случай на трансплантация на стволови клетки от пъпна връв е отличен пример за това, че вече не е необходимо да се извършва болезнената операция по ектракция на костен мозък от роднина, за да се набавят стволови клетки.
Цялата тази процедура се е извършила в раковият център Кинг Хаусен в Йордания през май 2012г. Банката със събраната кръв от пъпна връв е била обработена за извличане на стволвои клетки и трансплантирана без други допълнителни процедури. След трансплантацията не са се наблюдавали сериозни усложнения, а в последствие 20 месеца по-късно пациента се чувства чудесно и може да води напълно нормален живот. От 1988г. и първата трансплантация за лечение на анемията на Фанкони в световен мащаб са били направени повече от 30 хиляди трансплантации на кръв от пъпна връв за лекуването на широка гама от анемия. Това поставя нови предизвикателства пред медицината и нови надежди на пациентите!