Стволови клетки от кръв от пъпна връв

Съхраняване на Стволови клетки от кръв от пъпна връв
• Какво представляват стволовите клетки ? Стволовите клетки са изграждащите елементи на нашия организъм. Те имат потенциала да се трансформират в друг тип клетки на тялото ни – клетки от кръвта, сърцето, костите, кожата, мускулите, мозъка, както и всички тъкани, които ни правят това, което сме.

• Съвременната медицина прилага използването на хемопоетични стволови клетки /от кръв от пъпната връв / в лечението на над 85 вида заболявания на имунната система ,а над 400 заболявания се третират с този вид стволови клетки.

Кръвта от пъпна връв е богата на хемопоетични стволови клетки, чието приложение е рутинна практика в медицинските среди за заболявания като левкемия , анемия, лимфоми, болест на Ходжкинс и много др.

• Хемопоетичните стволови клетки имат редица предимства пред тези от извлечени от костен мозък. 1.Кръвта от пъпна връв е много по-наситена с хемопоетични стволови клетки на обемна основа; 2.Стволовите клетки от кръв от пъпна връв са с пълна или висока съвместимост при трансплантация; 3.Извличането на кръв от пъпна връв е абсолютно безопасно , бързо и не причинява дискомфорт; 4. Имат по-малка имунологична зрялост, в резултат на което трансформацията им в друг тип клетка е много по-лесна.

• Някои наследствени заболявания успешно се лекуват посредством използването на хемопоетични клетки.

• Чрез съхранението на стволови клетки на Вашето дете, Вие гарантирате, че при нужда от трансплантация на стволови клетки – детето или генетично свързан член на семейството винаги ще има уникален достъп до пробата. Стволовите клетки ще бъдат криосъхранени и съхранени само за вашето семейство и никой друг няма право да получи пробата без Ваше позволение.

• Попитайте вашия гинеколог – той най-компетентно може да Ви запознае с ползите от съхранението на стволови клетки.

Future Health покрива разходите  в случай на трансплантация на стволовите клетки   в определен размер.

* ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДЕ ДА БЪТАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ – АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ