Мезенхимни стволови клетки

Съхраняване на Мезенхимни стволови клеткиКакво са мезенхимни стволови клетки ?
Мезенхимните стволови клетки се извличат от тъканта на пъпната връв. Те могат да се обработват и да се размножават успешно в контролирани лабораторни условия. Мезенхимните ствовови клетки (MSCs) са важни при много терапевтични приложения, като наследствени заболявания, регенерация и възстановяване на тъкани и т.н. Чрез тях се изграждат органи на човешкия организъм / трахея, кожа , ухо и др./

Скорошно проучване показва, че клетките от тъкан от пъпна връв, могат да имат още по-широка употреба при медицинско лечение в сравнение
с хемопоетичните клетки от кръвта от пъпна връв. До днес най-обичайния
източник на мезенхимните е бил костния мозък.

Наскоро бяха сравнени мезенхимни стволови клетки от костният мозък и от тъканта на пъпната връв. Мезенхимните стволови клетки от тъканта на пъпната връв бяха способни да се размножат поне 20 пъти, докато костния мозък произвежда клетки, които се размножават само 5 към 1. Това и други поучвания показват колко важен е приноса на мезенхимните стволови клетки при успешна трансплантация.

Приложение на МСК ( мезенхимни стволови клетки )

Future Health осигурява ПОКРИВА РАЗХОДИТЕ  в случай на трансплантация на стволовите клетки в определен размер.

* ВИЕ ИЗБИРАТЕ КЪДА ДА БЪДАТ СЪХРАНЕНИ ВАШИТЕ ПРОБИ – АНГЛИЯ ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ