Съхраняване на зъбни стволови клетки

Защо да се съхраняват стволови клетки от пулпа на млечен зъб?

Зъбната пулпа вътре в зъба съдържа ваши собствени уникални стволови клетки. Вашите стволови клетки от зъбната пулпа имат идеално съответствие с вас и притежават също значителна възможност да съответстват на други членове от семейството. Събирането и съхраняването на стволови клетки от зъбната пулпа следователно е отлична възможност да се вземат тези жизненоважни клетки, така че да могат да бъдат използвани като уникална биологична застраховка, която един ден може да помогне за спасяване на живота ви, ако се сблъскате със сериозно заболяване или медицинско състояние.

За какво може да бъдат използвани те ?

Стволови клетки взети от зъби (мезенхимни стволови клетки) могат да играят важна роля при възстановяване или регенеративни лечения на заболявания като:

В сърцевината на зъбите на децата ви има резервоар от зъбна пулпа и вътре в него има запас от скъпоценни стволови клетки. Те са познати като мезенхимни стволови клетки.
Тези стволови клетки имат способността да се променят в много различни видове клетки, които могат да бъдат в състояние да възстановяват стави, мускули, кости, нерви, дори увредено сърце.

Future Health съхранява няколко единични криоампули със стволови клетки от зъбна пулпа, използвайки двойна система баркодове, което означава, че няма възможност да се смесят. След това те се поставят в криокутия за допълнителна защита.