Кои сме ние

Future Health Technologies е първата семейна банка в Европа притежаваща пълна акредитация (Human Tissue Authority – HTA 22 503) в съответствие с Европейските директиви ЕС (2004, 2006), която има право да извършва поръчки, тестове, изследвания, обработка, съхранение, внос и износ на човешки тъканни и клетки;

Future Health е призната за най-добра банка и получава престижна награда от Кралицата на Великобритания. Това е признание не само за впечатляващия ръст на компанията, но и за ценния й принос в развитието на медицината и стволовите клетки;

Създателят и дългогодишен директор на Future Health проф. Сър Роджър Дейнти – бе удостоен с титла MBE / Член на Британската Империя / за заслуги в научни изследвания и обучение. Това е признание за живот, посветен на науката;

Future Health Technologies притежава сертификат GМP (за качество на биологични и медицински продукти);

Future Health Technologies следва разпоредбите на GLP (за добра лабораторна практика и водене на документация);

Future Health Technologies притежава официална акредитация за Тъканна Банка от Регулаторната Агенция по Лекарства и Здравеопазване (MHRA);

• Future Health Technologies притежава официална акредитация AABB

Future Health Technologies имат сертификация за управление на качеството по ISO 9001:2008 от декември 2009 г.. Това включва стандартизация ISO, спазване на принципите на Добрите Медицински Практики и Добрите Лабораторни Практики;

Сертифицирани лаборатории на територията на две държави (Великобритания и Швейцария);

Обща застраховка на офиси и съораженията в размер над 25 милиона паунда;

Застраховка на физически лица в размер до 5 милиона паунда;

СПЕЦИАЛЕН КОМПЛЕКТ: в индивидуална стерилна опаковка са поставени специално проектирани за целта торбички с две игли за безопасност. Иглите имат увеличен диаметър за максимизиране на събрания обем;

Кои сме ние

ОТОРИЗИРАН ТРАНСПОРТ. Кръвта от пъпната връв се транспортира, чрез одобрени медицински куриери, в специална кутия за временно съхраняване, която поддържа пробата на стайна температура – (IАТА UN3373).

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ПРОБАТА. На всяка проба от кръв и пъпна връв се правят подробни изследвания, гарантиращи качеството, виталността и стерилността й:
– Диференциално броене. Прави се преди и след обработката на пробата с цел да бъде регистриран броят на различните видове кръвни клетки в пробата.
– CD 34+. Използва се най-нова техника чрез поток от лъчи се използва за идентифициране на специфични видове стволови клетки.
– PCR Елайза. В напълно автоматизирана скрининг лаборатория се провеждат всички изследвания за кръвни вируси на кръвта на майката, взета в момента на раждането. Само след получаване на отрицателни резултати се прави криоконсервация, за да се гарантира използването на пробата при трансплантация.
– Култивиране на клетките. Мезенхимните стволови клетки, извлечени от парченцето пъпна връв се култивират, за да се гарантира жизнеспособността на всяка проба.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ. Обработка се осъществява в специално построените стерилни стаи в лабораториите, собственост на Future Health Technologies (клас В чистота на помещенията, клас А въздушен поток в работните зони);

Комплект за еднократна употреба при обработката и най-усъвършенстваното оборудване за технологична обработка – (пробата никога не влиза в контакт с атмосферния въздух);

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ. Пробите се съхраняват в специални ламинирани торбички за криосъхранение с множество отделения (ние НЕ съхраняваме във флакони, за които е известно, че причиняват проблеми при съхранението в дългосрочен план);

МНОГОКРАТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОБАТА. Ламинираните торбички за криосъхранение на стволови клетки се състоят от две самостоятелни отделения, позволяващи многократно използване на всяка проба, което гарантира криосъхранение в дългосрочен план;

Трета проба за ДНК анализ за съвместимост от еритроцити и плазма, тъй като ние съхраняваме стволови клетки за автоложна и алогенна трансплантация;

Вторична защитна торбичка (система от двойни торбички според указанията);

Метален етикет с идентификационен бар код гарантира положителната идентификация на всяка проба. Всяка проба се поставя в метална кутия със засилена механична защита;

Пробата се съхранява в течен азот при фаза изпарение (ние никога не съхраняваме в течен азот), за защита срещу възможност от кръстосано замърсяване на пробите;

Контейнерите за криосъхранение могат да функционират определен период от време и без електричество. 24/7 запис на параметрите на състоянието на контейнерите за съхранение;

Цялата информация на клиента се обработва според Закона за защита на личните данните на Великобритания и на Република България;

24/7 система за охрана и сигурност на персонала на територията на съоръженията;

Външен контрол върху качеството от NHS Trust на Университетската Болница в Нотингам;

Детайлен договор за дългосрочно съхранение с родителя;

Връщането на пробата за трансплантация влиза в цената на договора;

Политиката на Future Health не позволява допълнителни такси за срока на договора;

Гъвкави схеми за разсрочено плащане без кредити и банки, осигурено от МЦ ”Афродита” за улеснение на семействата;

Future Health Technologies се гордее с успешно извършени трансплантации.

 По официални данни на Изпълнителна Агенция по Трансплантация, Future Health е банката с най-много съхранени проби от кръв и тъкан от пъпна връв и в България и за 2017 год.