Blog

Лечение на Болестта на Алцхаймер със стволови клетки

Болестта на Алцхаймер е все още нелечимо, дегенеративно и терминално заболяване, описано за пръв път през 1906 г. от германския психиатър и невропатолог Алоис Алцхаймер и в последствие наречено на негово име.  Болестта е най-разпространената форма на деменция и обикновено се диагностицира при хора на възраст над 65 години, макар че съществува и по-ранна форма...
Read more

Лечение на глаукома със стволови клетки

Глаукомата е очно заболяване, протичащо с намаление на зрението поради увреждане на очния нерв от високо очно налягане. Наблюдава се предимно при възрастни лица (над 60 години), но според СЗО всички пациенти над 40 години подлежат на ежегоден контрол на вътреочното налягане. Глаукома при млади хора се среща по-рядко, но не и никога. Заболяването води...
Read more

Индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs) и моделиране на неврологични заболявания: напредък и обещания

Системното генериране на неврони от пациенти с неврологични заболявания може да осигури важни прозрения в патологията на заболяването, прогресията и механизма. Този преглед ще обсъди скорошния напредък в моделирането на невродегенеративни и невроразвиващи заболявания, използващи индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSCs), и ще подчертае някои от настоящите предизвикателства в тази област. В комбинация с други...
Read more

Как да увеличим активността на стволовите клетки в организма

Независимо дали искате да усилвате активността на стволовите клетки в очакване на терапия със стволови клетки или искате просто да увеличите естествено ефикасността на стволовите клетки за оптимално здраве, има няколко неща, които можете да направите сега, за да постигнете целта си. Стволовите клетки се срещат...
Read more

Стволови клетки от пъпна връв- текущи употреби и бъдещи предизвикателства

Пъпната връв беше изхвърляна, като отпадъчен материал, но сега е известна като полезен източник на стволови клетки. Кръвта от пъпната връв се използва за лечение на деца с определени кръвни заболявания от 1989 г. насам и изследвания за използването ѝ за лечение на възрастни постигат все по- голям напредък. И така, какви са настоящите предизвикателства...
Read more

Употреба на стволови клетки в дерматологията

Предклиничните и клинични изследвания показват, че терапията със стволови клетки може да бъде обещаваща терапевтична възможност за много заболявания, при които настоящите медицински процедури не постигат задоволителни резултати. Тази статия описва източниците на стволови клетки и тяхното терапевтично приложение в дерматологията днес. Настоящата тенденция в медицината е да се съсредоточи върху две основни области, в които...
Read more

9 неща, които да знаем за леченията със стволови клетки

Стволовите клетки дават огромно обещание, че ще ни помогнат да лекуваме редица заболявания, наранявания и други състояния, свързани със здравето. Техният потенциал е доказан в използването на кръвни стволови клетки за лечение на заболявания на кръвта, терапия, която е спасила живота на хиляди деца с левкемия и може да се види при използването на стволови...
Read more

Последни открития при леченията със стволови клетки

Стволови клетки при тежки изгаряния Изгарянията са докладвани, като важна причина за заболеваемостта и смъртността в много страни. Те водят до загуба на целостта на кожата, която ни предпазва от загуба на вода, промяна на температурата, радиация, травми и инфекции. Въпреки, че преживяемостта след тежки изгаряния се...
Read more

Употреба на стволови клетки при лечение на левкемия

Трансплантация на стволови клетки може да се използва за възстановяване на пациенти с левкемия. Стволовите клетки помагат за стимулиране на растежа на костния мозък и възстановяване на имунната система. Пациентите с левкемия са сред първите, на които е приложена терапия, при която се трансплантират кръвни стволови клетки. Днес тази форма на терапия се дава...
Read more

Терапия със стволови клетки при неврологични заболявания на мозъка

Мозъкът е много сложен орган  и много неврологични заболявания не са добре разбрани . Инсулт , Паркинсон , Алцхаймер , епилепсия , синдром на Турет са само някои примери за многото заболявания , свързани с мозъка. Има няколко твърдения, че стволовите клетки вече могат да се използват при пациенти, засегнати от неврологични заболявания....
Read more